Varför araber avskyr palestinier

by • September 12, 2019

Tags: ,

Man kan helt enkelt inte bränna bilder på den saudiska kronprinsen ena dagen och skynda sig till Riyadh nästa dag för att be om pengar. Man kan inte ropa slagord mot den egyptiske presidenten ena dagen och åka till Kairo och få politiskt stöd nästa. Turki al-Hamad, en saudisk skribent, gjorde anmärkningsvärt nog något som …

Europeiska drömmar vs massmigration

by • September 8, 2019

Tags:

Tyvärr vägrar det europeiska tankesättet inse faktum, som om utmaningen är för stor för att ta itu med. Det är en falsk marxistisk idé bland unga här i Europa att om man är framgångsrik eller välbeställd så kan det bara vara på bekostnad av mänskligheten: “Om jag vinner så måste någon annan förlora.” Det verkar …

Iranska kvinnor kämpar för frihet

by • September 5, 2019

Tags:

Den islamiska republikens myndigheter menar att “obligatorisk hijab” är lagen och måste följas. Men dåliga lagar måste utmanas och förändras.” – Masih Alinejad, iransk-amerikansk journalist och prisbelönt aktivist. “Grunden till denna tyranni är den religiösa lag som regeringen har verkställt sedan revolutionen 1979. Kvinnor är andra klassens medborgare och i stort sett slavar i Iran. …

De senaste ofogen från den Israelfientliga industrin

by • August 23, 2019

Tags:

Rashida Tlaib hade bett om att få åka till “Palestina”, vilket än så länge inte existerar, på en resa som arrangerats och sponsrats av en palestinsk icke-vinstdrivande organisation, Miftah, som leds av den långvariga Israelfienden Hanan Ashrawi. Gruppen beskrivs av Becket Adams i Washington Examiner som “en exceptionellt antisemitisk grupp som berömmer palestinska terrorister och …

Tysklands Iranvänliga, Israelfientliga utrikespolitik

by • August 21, 2019

Tags: , ,

Faktum är att Tyskland har varit fientligt mot Israel under de senaste åren … Tyskland fortsätter att ge miljontals euro varje år till organisationer som förespråkar Israelfientlig BDS (bojkott, desinvesteringar och sanktioner) samt “lawfare”-kampanjer, antisionism, antisemitism och våld, enligt NGO Monitor. Den tyska förbundskanslern Angela Merkel sa år 2008 att Israels säkerhet “inte är förhandlingsbar” …

Sverige: Slätar över sin antisemitism?

by • August 19, 2019

Tags:

Malmö, Sveriges tredje största stad, har blivit känd för antisemitismen. Det framgår inte om de styrande Socialdemokraterna verkligen har den politiska eller moraliska viljan att motverka antisemitismen. Bild: Malmö stadshus. (Bildkälla: Hajotthu / Wikimedia Commons) Malmö har blivit känd för antisemitismen i staden och det faktum att många judar inte känner sig trygga i staden. …

Yttrandefrihetens död i Frankrike, Tyskland och på internet

I början av juli antog Frankrikes nationalförsamling ett utkast till en motion som utformats för att minska hatpropaganda på nätet. Motionen har gått till den franska senaten och skulle kunna bli lagstadgad efter parlamentets sommaruppehåll. Om den blir det så kommer Frankrike att bli det andra landet i Europa efter Tyskland som godkänner en lag …

Frankrike sjunker långsamt ned i kaos

by • August 11, 2019

Tags:

President Macron säger aldrig att han är ledsen för de som har förlorat ett öga eller en hand (…) av extrem polisbrutalitet. Istället bad han det franska parlamentet att godkänna en lag som nästan totalt avskaffar rätten att protestera och oskuldspresumtionen, vilket gör att man kan gripa vem som helst, var som helst utan orsak. …

Till EU: Irans mullor kommer aldrig bli era vänner

by • August 4, 2019

Tags:

Trots dessa attacker, och försök till attacker, fortsätter EU trots sin oändliga skenhelighet att ha en mjuk ton mot Iran. Antagligen på grund av en iver över att göra affärer med dem, trots att landet är en världsledande sponsor av terror. Ju mer EU blidkar den iranska regeringen, desto mer makt får den att ägna …